BearCY's Site - BearCYs Nettsted


Lagre
gjerne denne siden i favorittene dine!

Sensurert versjon: Ønsker du brukernavn og passord til usensurert versjon, kan du sende meg en forespørsel om dette. ;o)

MSN/Windows XP Messenger = bearcy@bearcy.com

English Speaking? —Click here!

MSN/Windows XP Messenger = bearcy@bearcy.com

Presentasjon:

Jeg tenner seksuelt kun på folk som forteller meg oppriktig at de tenner på meg…

—Sjekk ut bildene av meg!

…og som svarer til følgende beskrivelse: Du må være tynn eller slank; eventuelt litt muskler – men det er slettes ikke nødvendig – og ha svært glatt hud; eller myke kroppshår. Høyde, lengde, alder, kjønn, rase, hudfarve og livssyn bestemmer du selv.

Du må være interessert i å lære nye ting om deg selv:

—Sjekk ut Puleskolen min!

Er du nysgjerrig? Ingen forpliktelser:

—Kom på besøk hjem til meg!
(Her finner du adressen min, telefonnumrene mine og en tilgjengelighetskalender. Føler du behov for teskje-veiledning hele veien hjem til leiligheten min, finner du dette her. Jeg lider heldigvis IKKE lenger av det forfølgelsesvanviddet vi lar oss oppdra til å la oss fjernstyre av i den Bakvendte kulturen vi lever i. :o)

Lar du deg skremme av ovenstående, men fortsatt lar deg interessere:

—Les mine tanker om frykt og årsakene dertil!

Mine, noe spesielle familedrømmer, finner du her.

Vi kan jo også godt passe sammen som omgangsvenner og ikke ha sex med hverandre! Lar du deg imidlertid ikke interessere i noen personlig kontakt med meg over hodet:

—Sjekk ut den pornografiske Homse-Labyrinten min!

BearCY's Site - BearCYs Nettsted


If
you plan to come back, do save this page in your Favorites!

Censored version: If you want user name and password to uncensored version, please send me a message about it. ;o)

Norsktalende? —Klikk her!

MSN/Windows XP Messenger = bearcy@bearcy.com

Presentation:

My body weigh 84 kilos and am 195 cm tall. It was born in Oslo in 1962, but I was physically and mentally like a teenager until I was 32 years of age in 1994, due to a cromosome error, termed «XXY». Then I started on appropriate medication, and began to accellerate my age process and continued to grow up. My IQ is measured above the average level, which enables me to think and reason in deep and profound, unbroken sentences; but I'm no sadistic freak, though. :o)

I only turn sexually on to people who tell me sincerely that I turn them on as well…

—Check out my pictures!
(Opens in its own window,
due to a rather slow download! ;o)
—Please continue further down in this menu while you
wait for it to download in the background!

…and who adhere to the following description: Your body must be thin or slim; maybe some muscles, and be very smooth; or with soft body hairs. Your own height, length, age, gender, race, skin colour and philosophy, you'll have to decide for yourself.

You must be interested in learning new things about yourself:

—Check out my Fuck-school!

Does this make you inquisitive? There's no obligations:

—Do pop in for a chat in my flat!

Do you let yourself get scared of what I've written above, but are still interested?

Read my thoughts about fear and our reasons for it!

We might as well fit together as associate friends, and not have sex with each other!

If you find yourself totally uninterested in any personal contact with me:

—Check out my GayMaze!

Please excuse my slow pages; be patient…

Censored version.

BearCY's Site - BearCYs Nettsted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bearcy.com

External Link!

You are visitor number:
Du er besøkende nummer:
External Link!
since Friday, the 27th of December in 1996.
Only new visits are counted; no reloads are registered.
This site contains 250 Mb and is updated frequently.

siden fredag, den 27. desember i 1996.
Oppfriskninger av sidene registreres ei.
Dette nettstedet inneholder 250 Mb og blir oppdatert jevnlig.

www.bearcy.com