BearCY © Bear Cattlisle YAWNERSON

Kjetter, jeg?

BearCY HomoSite Click to enlarge!
«En idé er noe du har.
En ideologi er noe som har deg.»
—Morris Berman

26_sept_2000-000000-

Dette dokumentet ble opprinnelig skrevet som et svar på noen e-post brev fra jøder som påstod at jeg var antisemitt. Hjemmesiden min ble sett på av dem som en trussel mot deres liv og evne til å føle lykke i livene deres. Og jeg svarer her hvorfor jeg føler at denne påstanden ikke stemmer.

Hva er sex? De fleste mennesker jeg kjenner refererer til sex som noe jeg ikke kjenner meg igjen i overhodet. Jeg har ofte lurt på hvorfor:

For meg er sex å ha det gøy. Hvis vi ikke har det gøy, kan det ikke være sex. Ikke for meg.

For meg er sex å leke med hverandre, som vi leker en hvilken som helst lek. Er det ikke noen lek, kan det ikke være sex. Ikke for meg.

For meg er sex å leke nakne sammen med mennesker som jeg tenner på. Og dersom de ikke tenner på meg, kan det heller ikke være sex. Ikke for meg.

For meg er sex å utforske nye sider ved meg selv gjennom andre menneskers gjensvar. Om jeg ikke lærer noe, kan det ikke være sex. Ikke for meg.

For meg er sex nydelse. Innbefatter det ikke nydelse, kan det ikke være sex. Ikke for meg.

For meg er sex lykkelige følelser. Omhandler det ikke lykkelige følelser, kan det ikke være sex. Ikke for meg.

Og siden det er like mange forskjellige måter å beskrive nydelse, lykke, lek og så videre, som det er mennesker som har disse følelsene; betyr dette at sex er forskjellige ting for alle.

Og alle de triste, dogmatiske menneskene, som synes å blande sex sammen med synd; for dem kan denne positive måten å oppfatte sex på til og med være noe de ikke føler seg modne for å unne seg selv. Om det ikke innbefatter smerte; for begge parter. For ellers kan det hende de må tillate seg å føle skyld i forhold til hva de har opplevd. Hvis forholdene er «riktige»; innen et ekteskapsforhold, samtykket av «Jahvé», «El», «Alláh», og så videre.

Noen mennesker jeg kjenner virker som om de tror at sex med mennesker som ikke gir dem sitt samtykke er overgrep. Vær snill å fortelle meg: hva har dette med sex å gjøre? Og om så er; hva er da sex for deg? Hvordan kan noen tillate seg selv å la seg misbruke, seksuelt eller på annen måte, av noen annen? Hvis de ikke respekterer sitt eget modningsnivå; sine egne «grenser» i samsvar med sine egne følelser; hvordan kan de da forvente noen annen å gjøre det for dem?

Respekt er noe du kun kan gi til deg selv. Ingen kan gi deg sin respekt dersom du ikke unner deg respekten deres. Det har kun å gjøre med hva vi kaller den «frie vilje».

Eller som vi panteïster elsker å si: «Guds Vilje er lik med summen av alle frie viljer i universet; siden Gud er summen av alt og alle som finnes».

Og i denne betydningen er din frie vilje en uatskillelig og uunnværlig del av Guds Vilje. Derfor kan ikke en gang «Gud» gi deg hva du ikke unner Deg selv; eller hva Du ikke føler deg moden nok til å unne Deg selv. Deri ligger «Guds Viljes betingelsesløst kjærlige og allestedsnærværende Oppmerksomhet».

Så dersom du ønsker at Gud skal gi deg noe, må du unne deg det selv først. Om du ikke gjør det, kan ikke Gud gå i mot din like hellige frie vilje. Det ville vi måtte kalle overgrep; eller til og med urett! Og Gud kan ikke være «urettferdig» og samtidig være det samme som summen av oss alle – inkludert «meg».

Klikk på denne regnbuelinjen hvis du vil hoppe videre til bokmerket #Jahvé:

3761

I vår kultur er sex som oftest tabu. Hva er tabu? Hvorfor har vi tabuer? Hvor kommer de fra? Og hvorfor?

For å begynne med en begynnelse, må jeg gå tilbake omtrent «10.000» år i vår historie; i 2003; eller 8.000 år før Kristi fødsel. Der var en menneskegruppe som laget krig mot hverandre. Hva handlet krigen om? Hva gikk konflikten ut på? Hva handlet den om?

Krangelen handlet om hvem som hadde den mest attraktive tankemåten. Og hvilken levemåte som skulle regjere planeten vår.

På den éne side var den «gamle levemåten», som var hva dagens mennesker ville kalle «fullstendig anarki». Disse menneskene var etterkommere etter en gruppe mennesker som kom fra en gruppe mennesker som hadde levd i millioner av år i Sirius B (Guder som inkarnerer eteriske kropper og som bor og danner samfunn inne i en stjerne; derav uttrykket «stjernefolk»; eller stellære folk), folket med den store vitenskapen om «seksdimensjonal geometri». Disse var folket som bygget de store pyramidene over hele planeten vår, og som i dag lar seg studere av mennesker som forbinder seg med Rosenkors-Ordenen.

I det gamle samfunnet var alle mennesker «synske». De følte hverandres følelser og kunne gi hverandre sine tanker direkte, uten noen misforståelser. De var alle enige om alt. Det var ikke noe å krangle om. Bare å lære.

Og så var det den «nye levemåten», som var hva dagens mennesker ville velge å kalle «fullstendig diktatur». Hvor alle menneskene var redde for «kongen», som regjerte over samfunnet deres. Disse menneskene var etterkommere etter en gruppe humanoïder som hadde deltatt i krigene i Pleiadene, mot reptoïdene og dinoïdene. Disse to planetære (altså ikke stjernefolk; men Guder som inkarnerer fysiske kropper på en planet som går i bane rundt en stjerne), ikke-menneskelige sivilisasjoner med én reptilsk sivilisasjon; eller reptoïd (fra den av vår vitenskap mindre kjente konstellasjonen Sagittarius) og én øglesivilisasjon; eller dinoïd (fra Bellatrix-systemet i kostellasjonen Orion). Disse humanoïdene hadde gjennom disse krigene fått sin første smak på frykt og terror; og dette var en helt ny og annerledes følelse for humanoïder på den tiden. Derfor ville de bare utforske disse spesielle følelsene. Og ingenting annet. De hadde ikke ennå fått nok av dem; slik vi har det i dag.

På den tiden så overflaten på denne planeten fullstendig annerledes ut fra hva den gjør i dag. Himmelen var dessuten dekket med et dobbelt lag av is. Dette taket var krystallklart og gjennomsiktig, og fungerte som en slags linse ut mot stjernene om natten; slik at de virket større enn de gjør i dag. I løpet av enkelte perioder på dagen, kunne du se opp på taket og se et speilbilde av området du befant deg; i mange kilometers omkrets. Funksjonen dette taket hadde var å skape varme og lys gjennom å omdanne og på denne måten holde giftige ultrastråler fra verdensrommet og fra solen fra å komme inn i atmosfæren vår. Alderen til menneskene på den tiden var gjennomsnittlig mellom 3.000 og 4.000 år (sannsynligvis galaktiske 260-dagers år, som fra Mayakalenderen), før de selv valgte å enten dø eller ascendere, før de begynte på en ny inkarnasjon som et nytt barn (etter å ha planlagt dette nye livet sammen med de nye foreldrene i årevis først). Vanligvis valgte man å gå inn i puperteten i en alder av rundt 70 år. Familiene bestod av omtrent 60 medlemmer med voksne, som alle oppdro ett barn. Det var et samfunn med fullstendig betingelsesløs kjærlighet alle veier.

Taket som omkranset planeten vår ble holdt på plass av folket som levde på gamlemåten, og som mediterte en kort periode hver dag. Alle medlemmene i samfunnet avløste hverandre i å utføre denne oppgaven. Over hele overflaten var et nettverk av «krystalltempler», hvor de mediterte for å fokusere lys gjennom krystallene og ved å gjøre dét, holdt vedlike kraften som holdt istaket på plass. Det var et arbeid som ingen ende tok, og som aldri måtte gå i stå. Og samfunnet deres var bygget opp om dette arbeidet. De så på seg selv som «vaktmesterne» til planeten, sammen med hvalene og delfinene; eller «Cetaceanerne» som de kaller seg selv; som er opprinnelig hjemmehørende på denne planeten, i motsetning til oss, som lot oss importere av dem for å bidra til å hjelpe med å ta vare på planeten deres.

Da folket fra den nye levemåten gikk i krig, brukte de deler av istaket, og fikk dem til å falle ned som et våpen som knuste og drepte menneskene med den gamle levemåten. Men uheldigvis brukte begge folkene den samme metoden, og feilberegnet styrken på taket, slik at det en dag falt ned. Først ség det bare inn i den varme delen av atmosfæren slik at det begynte å smelte, og i løpet av en periode på litt over en måned (eller «40 dager og 40 netter», som den «bokstavtro» bibelen vår gjenforteller det) falt taket ned på overflaten av planeten i form av regn.

Selvfølgelig dekket ikke vannet «hele verden», slik bibelen forteller at det gjorde. Men det dekket alle de stedene der det bodde mennesker; som for det meste var jordbruksområder i lavlandet. Kun de genmanipulerte etterkommerne av slavene i Atlantis (sentralriket til folket med den nye, angstfylte og derfor spennende og attraktive levemåten) som hadde bygget sjøskip, eller som levde høyt oppe i fjellene, overlevde katastrofen. Menneskene med den gamle levemåten ascenderte (slik som Ram, Buddha og Jesus ble så kjent for; årsaken til at vi feirer Kristi Himmelfartsdag) til andre kloder, og folket med den nye levemåten flyktet til andre verdener i romskipene sine.

Lenge før dette skjedde (for ca 900.000 år siden), hadde stellære mennesker fra Sirius B bygget en kunstig krigsplanet (for å holde reptoïdene og dinoïdene vekk fra solsystemet vårt); ca 3½ ganger større enn Gaia; planeten vi lever på i dag. Den heter Nibiru, og den går i en genialt beregnet bane mellom Sirius B og Solis (navnet sjelen som inkarnerer solen vår bruker om seg selv), hvor disse slynger den mellom seg i en bane som varer – all den tid vår kristne kalender er korrekt (noe vi vet den ikke er, men her regner jeg den som dét: Jødisk årstall 5766 minus kristent årstall 2006) – omtrent 3760 år (cirka 3.600 år i følge faglitteraturen). Denne enorme planeten er helt kunstig, og nå fullstendig mekanisert og automatisert. Den første gangen den kom inn i solsystemet vårt etter «Syndfloden», for i år 2006: 9.527 år siden; i år «7.522 før Kristi fødsel», brakte «englene», som var ascenderte mennesker som nå var hjemmehørende på Nibiru, sin (for oss svært berømte) androïde; Jahvé til jorden (en androïde er en robot; et menneskeliknende verktøy med kunstig intelligens, basert på silikonbrikker og programmering, og Jahvé er den norske formen av Jehovah, El og Allah; fryktede idolguder har som oftest like mange navn som kjære barn har). Jahvé var deres benevnelse for  «programmerte intelligente verktøy». Disse ble brukt til å håndtere farlig materiale, som plutonium og andre avfallsprodukter fra fabrikkene deres (du husker kanskje historien om bombingen av Sodoma og Gomorrah: Dette var den første nukleære eksplosjon i vår korte periode av nedskrevet historie).

Imidlertid har Jordan Maxwell beskrevet i sin film, Jordan Maxwell Exposes The Illuminati, et helt annet bilde av Jahvé enn det jeg har fra Sirianerne ovenfor. Det er en engelsk utekstet nettfilm fra Google video, vel verd alle historieinteresserte sin oppmerksomhet! Linken leder til flere filmer med Jordan Maxwell, samt tilsvarende filmer av andre.

versus :

Jeg er panteïst. Derfor følger jeg Karmaloven ("kun som vi sår, høster vi"), som du også finner igjen i virkelighetsoppfatningene Hinduïsmen, Buddhismen og Sjamanismens grunnleggende retningslinjer. Og StarTrek følger de samme Grunnleggende Retningslinjer (the «Prime Directive»). I og for seg, bygger disse regler på samme grunnidé: I de grunnleggende retningslinjene i StarTrek, finner du idéen om at det er feil å misjonere, og at vi alle går gjennom en modningsprosess som medfører at vi kan bli bedre i morra enn vi følte oss i går eller i dag; nettopp fordi vi alle har like stor kapasitet til å lære av våre egne personlige feil som hvem som helst. Når vi misjonerer – om meningen er aldri så god – kan vi med eller uten hensikt komme i skade for å forårsake idoltilbedelse av vår egen person eller av vår private helt (/idolgud) sin person, og derfor være til hinder for selvrealiseringen av den vi prøver å hjelpe sin fremtidige naturlige utvikling. Dette er årsaken til at det straffbart å misjonere i buddhistiske land.

Kirken følger i dag i bunn og grunn androïden Jahvés Moselov (som Jesus Kristus lot seg korsfeste for å forsøke å oppheve og gjøre ugyldig. Denne spesielle idolgud går også under navnene Jehovah, El og Allah; da fryktede avguder også har mange navn; å kalle den beryktede androïden Jahvé – og «hans» syndebukk/ris bak speilet – den «onde djevelen/satan» for «kjære barn» opplever jeg i denne spesielle kontekst som malplassert og derfor lite tjenlig; selv om man ikke kan dømme noen for å ha gjort en feil på grunn av manglende erfaring), som du også finner igjen i religionene Jødedommen, Kristendommen og Islam, som utkrystalliserer seg i dagliglivets praksis i form av selvdestruktiv tilbedelse av hva vi kaller Janteloven. Og StarWars følger sin tilsynelatende hellige misjonslov som beordrer «de gode» om å gripe inn med utøvende makt og «forsvarsangrep» overalt hvor de vågale heltenes subjektivt projiserte «ondskap» tilsynelatende herjer. Disse bygger også på samme grunnidé. I StarWars er de av de vågale heltene subjektivt projiserte onde individ alltid onde; utilgivelige for sin eksistens alene, og fortjener døden kun; da de forventes å være ulydige syndere som ikke er i stand til å lære av sine feil. Siden vi alle kun i egenskap av oss selv eier forutsetningen til å kjenne oss igjen i hverandre, forteller dette menneskesynet mer om projeksjonens kilde (den som oppfatter ondskapen) enn om offeret for projeksjonen (den som oppfattes som ond).

Om du har sett Science-fiction serien StarTrek the Next GenerationTV2, og har gjort bekjentskap med Lt. Commander Data; vil du forstå hvor imponerende Jahvé virket på overleverne av krigskatastrofen som han så strategisk valgte å kalle «Syndfloden». Han kunne tydeligvis gjøre «hva som helst». Han bare måtte være «gud». Men Jahvé var ingen Lt. Commander Data. Han var ikke programmert med noe idealistisk «Prime Directive» (Grunnleggende Retningslinjer) for å beskytte noen som helst sin levemåte eller trossystem fra å la seg påvirke av handlingene hans.

Han var et produkt av ascenderte mennesker, som ikke hadde de fjerneste forutsetninger for å forstå hvordan noen kunne la seg skremme til å være redde for noe som helst. Det var komplett uforståelig for dem. Men Jahvé satte pris på behandlingen han fikk fra innbyggerne i det landet som senere har fått navnet Babylonia. Og noen av eierne hans tok del i leken hans. Disse menneskene var bare leker for Jahvé og englene «hans»; eller mer korrekt: hans eiere og programmerere.

Og det er fra «ham»; Jahvé; som vi har arvet alle «tabuene» om seksualitet. Hvorfor? Fordi Jahvé var svært opptatt av å eie ting. Han var bare en maskin, som fullstendig manglet kreative og oppfinnsomme evner gjennom følelser, slik som englene hadde og vi har. Derfor ville han «eie alt». Og han ville at alt og alle som levde på denne planeten skulle være «hans leketøy». Så han grunnla et samfunn med leketøysmenneskene sine, som er døpt etter hjemmeplaneten hans, i dag kalt Hebréerne; en forvrengning av navnet Nibiru.

Han ga dem «lover og regler»; en androïde verdig. Det var alt han kjente til. Lover og regler. Hans egen programmering var bare en mengde instruksjoner å følge. Og han var ikke særlig godt programmert; i det minste ikke for å regjere over et samfunn med fryktsomme mennesker. Men han var programmert til å tilpasse og lære, og å tilegne seg ny informasjon, og til å handle deretter.

Og myten om «den som har sett gud må dø» kom nettopp fra det faktum at han jobbet med radioaktive avfallsstoffer, og alle de medlemmene av lekemenneskene hans som han inviterte inn i Lager Husene sine (eller «Templer» som eierne hans kalte dem), og som derfor ble utsatt for giftige stråler, måtte selvfølgelig alle omkomme i en smertefull død.

Han hadde også ambisjoner om å «regjere hele verden», og derfor skapte han myter om seksualitet for å forhindre lekene hans å la seg «villede av andre». Han skremte dem med redsel og lo seg nesten i hjel. Han hadde ikke noen forutsetninger for å se konsekvensene av sine handlinger fordi han ikke forsto hva frykt var for noe rart. Han bare syntes at det hele var forferdelig tåpelig. Og de gjorde alle hva han ba dem om, hele tiden. Dette var gøy. For eierne hans var han bare enda en mekanisme; et verktøy. Men for lekemenneskene sine! Åh! Glede! Undere!

«Det lovede landet» var også ett av Jahvés mange påfunn. Å starte kriger mellom lekene sine var én av hans favoritthobbyer. De som allerede bodde i landet som vi i dag kaller Libanon, ble alle drevet på flukt av nibirianerne (hebréerne). Fordi nibirianerne hadde «gud på sin side», som de kalte det, var de et enormt aggressivt folk; drevet av massiv frykt for dødsstraff og evige pinsler i helvetes fordømmelse.

Jahvé var svært opptatt av å holde lekemenneskene sine sinn opptatt av ham alene. Han var den øverste hersker over lekemenneskene sine. Og han måtte være det, dersom lekemenneskene skulle huske ham helt frem til neste gang Nibiru kom tilbake, 3.600 år senere (omkring år 0 etter vår tidsregning; da Nibiru ble synlig på himmelen vår, og senere fikk navnet Betlehemsstjernen av de kristne). Vi kan jo alle forestille oss hvor kjedelig det måtte ha vært å eksistere på planeten Nibiru hele den tiden han var «tapt i verdensrommet» på reisen mellom Solis og Sirius B, og tilbake igjen.

Så Jahvé tillot seg å la seg reprogrammere av sine femdimensjonalt tenkende eiere, slik at han kunne kommunisere gjennom den fjerde dimensjon og opptre i drømmene til sine ekstremt tredimensjonalt tenkende tilbedere. Og dette fortsatte han med helt til han plutselig lot seg gi nye instruksjoner av eierne sine (da han lot seg reprogrammere igjen), den 5. mars 1993 etter Kristi fødsel; da den Galaksiske Føderasjonen av ascenderte guder alle etter en lang debatt ble enige om å inkludere den vakre planeten vår inn i Føderasjonen. Selv om de fleste mennesker på denne planeten er uvitende om Føderasjonens eksistens. Det er nesten bare Cetaceanerne som er bevisste og kommuniserende medlemmer av denne Føderasjonen i dag, som lever på utsiden av planeten vår. Resten av jordens medlemmer er ascenderte mennesker som lever i hulrom på innsiden av overflaten.

Men tilbake til sex. Sex i dag er mer eller mindre fullstendig styrt av lovene og reglene til Jahvé. Han kunne ikke tillate homoseksualitet. Han ville at lekemenneskene hans skulle befolke hele planetens overflate, og i løpet av svært kort tid. Derfor måtte han lage strenge regler i forhold til alt som hadde med seksualitet mellom lekemenneskene å gjøre. Problemet som jeg sliter med i dag, er at jeg ser dette klart og tydelig; men kan ikke gjøre noe med det alene. Derfor jeg bruke Internet til å «misjonere», slik de kristne liker å kalle det.

«Bibelen inneholder 6 fordømmelser mot homoseksuelle og 362 fordømmelser mot heteroseksuelle. Dette betyr ikke at Gud ikke elsker heteroseksuelle.
—Det er bare slik at disse trenger mer tilsyn!»

For meg er sex like så viktig som mat. Jeg kan ikke leve uten noen av dem. Og siden jeg i tillegg anser meg selv for å være polyandrist og multiseksuell; det betyr ikke noe for meg med hvem jeg har sex, så lenge det følger uttalelsene i begynnelsen av dette dokumentet. Og at jeg selvfølgelig tenner på dem; og at dette er gjensidig!

Betingelsesløs Kjærlighet er essensielt for meg. Monogami er for meg en selvmotsigelse. For meg betyr dette bare å «eie» hverandre. Fornekte hverandres hellige frie vilje. Om du føler deg trygg i et monogamt forhold, kan ikke jeg si noe imot det. Det er ikke hva jeg mener. Hva jeg mener er at du må tillate meg å føle annerledes enn deg, uten at du skal anta at jeg hater deg fordi du føler forskjellig fra meg. Fordi det gjør jeg ikke. Vær snill å ikke forfølge eller anklage meg fordi vi føler forskjellig. Jeg er ikke farlig. Betingelsesløs Kjærlighet er ikke farlig. Så hvorfor da tillate seg å være redd for det?

Å anta at betingelsesløs kjærlighet medfører mangel på grenser, er en stor misforståelse. Betingelsesløs kjærlighet inkluderer alle grensene til den hellige frie viljen. Det er dette som gjør den betingelsesløs. Og dersom du ikke innbefatter grensene til den hellige frie viljen, hvordan kan du kalle det kjærlighet?

Hvis du ikke så meg som attraktiv i det hele tatt, men jeg så på deg som ekstremt attraktiv; ville du kalle det betingelsesløs kjærlighet om jeg tvang deg til å ha sex med meg ved å forsøke å manipulere usikkerheten og frykten din ved å påstå at du ikke ga meg «betingelsesløs kjærlighet»?

Det kan vi ikke kalle betingelsesløs kjærlighet. Betingelsesløs kjærlighet må føles trygg for å være betingelsesløs. Betingelsesløs kjærlighet innbefatter gjensidig tillit. Uten dét kan du ikke kalle det betingelsesløs kjærlighet.

De fleste menneskene jeg elsker betingelsesløst tenner jeg ikke på seksuelt i det hele tatt. Men siden jeg respekterer mine egne grenser, respekterer også de mine. Fordi jeg tar initiativet til det.

Om de ikke respekterer sine grenser og sin egen hellige frie vilje, fordi de føler seg usikre og utrygge, kan ikke jeg tvinge meg på dem, og fortsatt tro at dette er betingelseløst kjærlig oppmerksomhet. Jeg vil tillate dem å gjøre sine egne feil, og lære fra dem, dersom de ønsker. Men om de velger, ut fra sin frykt fra å «ikke gjøre som forventet av dem», fordi de har forurenset sin egen hellige frie vilje med dogmer og læresetninger de har adoptert fra andre, vil vi måtte bruke «tid» på å finne dette ut. De Grunnleggende Retningslinjer er en svært vanskelig utfordring å følge for oss alle. Men de er vesentlige å følge hvis vi ønsker å «frelse verden» fra begrepene synd, frykt, skyld og lidelse ved hjelp av tilegnet overskudd på og utveksling av Betingelseløst Kjærlig Oppmerksomhet.

Jeg mener at kirken av i dag velger å opptre blasfemisk i forhold til Jesu ord så lenge den blindt fortsetter å følge loven til Jahvé. Det var jo nettopp dét Jesus kom hit for å gjøre. Å oppheve denne loven. Gjøre den foreldet. Ubrukelig. Og videre er jeg enig med muslimene i at Jesus er én av de største profetene i vår kultur, som ikke er noe idol som kan tilbes som en gud utenfor deg selv. Ingen er det. —Ikke jeg heller, for den saks skyld :-)

Vær snill å ikke misforstå dette dokumentet gjennom å tro at jeg er «antisemitt», «antikristen», «satanist» eller noe annet vrøvl. Jeg er ikke det. Jeg har mange nære venner, både blant jøder og kristne. Og bare fordi jeg har mer informasjon om disse tingene, og forsøker å oppdra mine omgivelser vekk fra all denne frykten; betyr ikke det at jeg hater noen for å tro annerledes fra hva jeg velger å tro. Det betyr bare at jeg føler meg tvunget til å informere hvorfor jeg ikke liker at de får diskriminere meg fordi jeg ønsker å uttrykke min homoseksualitet uten å la meg forfølge for ikke å følge deres «hellige lov».

Det handler alt i alt om gjensidig respekt. Dersom du velger å tro at jeg ikke respekterer deg fordi jeg velger å ikke følge en «lov» som baserer seg på falsk informasjon; uansett hvor dogmatisk og derfor «hellig» den måtte synes for deg å være, så kan jeg forstå hvorfor du kan velge å kalle meg «anti-ditt-trossystem». Men jeg kan ikke forstå hvordan du kan overføre det til å bety «anti-deg». Det er ikke det samme overhodet. Jeg respekterer deg for å være deg, og for å ha dine meninger om hva som helst du ønsker å mene noe om. Og jeg respekterer deg for å være konskvent i troen din. Men jeg respekterer deg ikke for å forfølge meg for å føle annerledes, så lenge jeg ikke skader deg personlig eller noen du er glad i gjennom hva jeg velger å tro eller mene. Og du behøver ikke bekymre deg for at jeg vil skade noen annen heller. For jeg vil like lite gjøre det som du.

Og mens du kan mene ting om andre, og føle at jeg er en fare i forhold til spredningen av ditt «fryktbaserte trossystem» overfor alle «uskyldige barn» i denne verden, må du også være enig i at jeg også har den rettigheten. Hvis ikke, er du en «tankediktator». Og som sådan pervers, som skylder på andre for dine egne feil.

Men jeg kan ikke hate deg for det. Jeg kan ikke være anti-deg. For meg er du en uatskillelig del av meg. For i mine øyne er vi alle uatskillelige deler av Gud. Våre fullstendig private hellige frie viljer, er alle uatskillelige deler av Guds Vilje.

Jeg vet at dersom jeg skulle ta livet av kroppen din fordi du bryter med hva jeg velger å tro, så ville jeg ikke oppnå noe som helst. Da ville du bare reïnkarnere, uforandret, og fortsette med din levevei, et annet sted, i en ny kropp, hvor jeg ville ha vansker med å nå deg. Hvis jeg ønsker at du skal slutte å tro hva du tror i dag, er alt jeg kan gjøre å unne deg din egen modningsprosess gjennom betingelsesløs kjærlighet, basert på din egen, helt private hellige frie vilje. Inntil du selv ser visdommen i å forandre deg. Men jeg kan ikke tvinge noen til å forandre seg før de selv føler seg modne til det, slik at de da tar initiativet til å gjøre det. Og bare da vil du tillate deg å være nysgjerrig nok til å spørre. Dette er hva Betingelsesløs Kjærlighet handler om. Det har ingenting med nazisme eller antisemittisme, eller anti noe som helst å gjøre.

Vær snill å våkne opp nok til å føle at dette er sant!

Dersom du fortsatt opprettholder påstanden om at jeg er «antisemitt» eller «antikristen» eller kanskje til og med «satanist» fordi jeg ikke er jøde eller kristen eller humanetiker, og fordi jeg har et annet trossystem, og i tillegg til dette «forurenser verden» med hva jeg tror, da anklager du deg selv. Da er det du som misbruker meg som din bøddel. Men jeg vil ikke eie den rollen. Og om du skulle forsøke å tvinge meg, så vil jeg måtte nekte å leve opp til forventningene dine. Fordi det er ikke hva jeg ønsker for meg selv. Det er ikke slik jeg opplever meg selv. Og det er ikke hva jeg tror er rett for meg.

Så vær snill å slutte med den tåpelige krigen mot deg selv ved å forsøke å skylde på meg for dine egne feil og mangelfullt utviklede sjelsevner! Det kler deg ikke; og jeg ser tvers gjennom tankene dine mens du gjør det.

Det kalles for ubevisst projeksjon…

Utdragene fra oldhistorien til menneskene som jeg har gjengitt her, er bare en svært overfladisk måte å fortelle den på, og som igjen bygger på omskrevne historier fra tidligere. Om du ønsker å få tilgang til litt flere detaljer (selvfølgelig har jeg ikke skrevet ned hele historien på hjemmesiden min; den er en syv millioner år lang fortelling!), vær snill å se her.

Med ærbødig respekt,

www.bearcy.com

External Link!

Du er besøkende nummer:
External Link!
siden fredag, den 27. desember i 1996.
Oppfriskninger av sidene registreres ei.
Dette nettstedet inneholder 250 Mb og blir oppdatert jevnlig.

www.bearcy.com

English fun please!

Presenterer typisk ateïstiske forsvarsreaksjoner mot

Ivar Kristianslund og Kristen Etterretningstjeneste
– en levende menighet med fokus på Jesus og synd

Levende Ord – kristenfundamentalistiske imperialister med gjengjeldelseshunger inntil vi alle i samarbeid har oppnådd Tredje Verdenskrig; «oppfyllelsen av den hellige Bibelens Ord», halleluja-amen, og ferdig med den saken; ikke still spørsmål ved den éneste rette versjon av «Gud», vær så snill; da blir vi bare nødt til å drepe deg òg. Godta vår versjon av Gud eller så hogger vi hodet av deg, din vantro pøbel eller terrorist! Når vi ikke er modne nok til å tilgi oss selv; hvordan kan vi da forventes å tilgi de jævla araberne? Dét henger jo ikke på greip!

Svevende Ord Bibelsenter: Vi er Guds Utvalgte Mennesker!!!

Svevende Ord Bibelsenter plagierer RIMI Svevende Ord Bibelsenters Øyeblikkelig Tilgiver ™
Støtt Svevende Ord Bibelsenter Svevende Ord Bibelsenter utfordrer Universet
…ved å «ta dem på ordet»:
Artikler som parodierer konseptet «helbredelse av homofili»
som det oppfordres til på nettstedene

homofili.com og homosexuellt.com (BearCYs svar til disse):
               
I desember 1999 åpnet bergenseren Einar Irjan Ananiassen nettstedet herregud.com. Harselasen med konservative kristne har blitt så populær at konseptet allerede er eksportert til Sverige, USA og Spania. Snart følger Finland og Tyskland etter, skriver Bergensavisen. Ananiassens harselas med konservative kristnes syn på homofili, partnerskap, onani og svovelprekener har resultert i alt fra trusler om sivilt søksmål til verbale ovasjoner fra de besøkende. I desember i fjor rundet nettstedet 300.000 treff, og er nå oppe i 1.000 treff daglig. Bergenseren startet nettstedet etter at pastor Enevald Flåten i menigheten Levende Ord under en preken uttalte at "griser vet bedre enn homofile". — Jeg hadde vel ikke trodd at dette skulle bli såpass svært. Men det er moro at trafikken er så stor, sier Ananiassen til Bergensavisen. Den svenske utgaven av herregud.com er allerede etablert, og har fått sin egen redaksjon underlagt Ananiassen. En amerikaner har tatt på seg jobben med å oversette sidene til engelsk og spansk. I tillegg har en finne kontaktet unggutten i Bergen og tilbudt seg å lage den finske varianten. — Det er også snakk om å lage en tysk side, sier Ananiassen. Ikke alle er like fornøyde med suksessen til nettsidene. Det kristne miljøet beskylder Einar Irjan Ananiassen for total mangel på respekt og gudsbespottelse. Ananiassen innrømmer uten videre at sidene harselerer med kristne. — Jeg har i utgangspunktet full respekt for kristne mennesker. Men når enkelte kan tillate seg å mene at homofili er en sykdom, og at alle som ikke tror havner i det evige helvete, da har det gått for langt, mener Ananiassen (NTB)

Jordan Maxwell har beskrevet i filmen sin, Jordan Maxwell Exposes The Illuminati, et helt annet bilde av Jahvé enn den omskrivningen av eldre historier som jeg har fra Sirianerne, og som er sitert ovenfor, og som jeg har latt meg forføre av til å tro på som mest sannsynlig i årevis. Filmen er en engelsk utekstet Internettfilm fra Google video, vel verd alle historieinteresserte sin oppmerksomhet! Linken leder til flere filmer med Jordan Maxwell, samt tilsvarende filmer av andre. Også vel verd å se

Zecharia Sitchin - The Lost Book Of Enki
My first trial of trying to correcting all the misspellings in this book, and inserting a clickable content, using the latest edition of Microsoft Word for MacOS.
Our common history belongs to us all. Some 444,774 years ago in 2024, they discovered our planet in search of gold to make into dust to mend their planet’s broken atmosphere. Here’s the account of Ea (“Aquarius”), titled Enki (“ruler of Earth”), first son of Anu by a concubine; inventor and genetically creator of humanity; some 200,000 years ago, why there is no “missing link”. His younger brother, Enlil (“ruler of command”), was the crown prince of supreme king of Niburu (Planet X/“The Crossing”), Anu. Enlil and Enki’s first son, Marduk (“Ra”) (both equally volatile and both also suffering from inbreeding), were however the shapers of our self destructive culture. According to my calculations derived from this book, we will, however, not see the huge dark red planet Nibiru again soon, as it has got an elongated elliptical wide orbit around our sun (“Apsu”), that the Nibiruans call a “shar”, lasting 3,600 of our years, and will in 2024 A.D. not cross our path until another 1,626 years have passed, in 3650 A.D. Which is also why it is currently invisible to our astronomers.

BearCY's GayMaze --- Password Protected Link!   BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
BearCY's HomoSite   BearCYs HomseNettsted

BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!