BearCY © Bear Cattlisle YAWNERSON
 

PayPal.me/BearCY

Whenever you in time might grow to feel some inexplicable urge to help me afford maintaining this rather expencive site, please don't hesitate to send me some money. :-) Dersom du av én eller annen grunn skulle begynne å føle en uforklarlig trang til å hjelpe meg å ha råd til å holde dette relativt dyre nettstedet vedlike, må du ikke nøle med å sende meg litt penger. :-)
My bank information – Kontonummeret mitt

Before you feel anything of the sort, you may just skip these commercial-boxes. —No one will ever be able to hold it against you. :-)

Før du føler noe som helst i denne retning, må du bare hoppe over disse reklameboksene. —Ingen vil noen gang kunne bruke det mot deg :-)

My explanation to this money-focused revision (-: see here) (( : ))

 

BearCY's link-banners

BearCY's Banners Password Protected Link!

BearCYs Pekerbannere

Six Year Anniversary-present Idea to the World of cellular phones from BearCY

BearCY's GayMaze --- Password Protected Link!   BearCYs Homse-Labyrint --- Passordbeskyttet Peker!
 
BearCY's HomoSite   BearCYs HomseNettsted
External Link!   BearCY's HomoSite: Mix of Pantheïstic Enlightenment with Gay Pornography.

OnLiner!